top of page

A Laktivátor rendszer ezt a széleskörű magyarországi elterjedést és nagyfokú elismerést csak úgy tudta kivívni, hogy bizonyított és a technológia által felderített ivarzó egyedek 90-95 %-a termékenyíthető az inszeminátorok vizsgálata alapján is. A telepek észrevétele, hogy a rendszer beüzemelése után legtöbbször a termékenyítések száma növekszik, akár 100-150 %-kal. Jobb esetben, ha a feltételek adottak, a megnövekedett termékenyítés szám maga után vonzza a vemhes egyedek számának növekedését is. Ebben nagy segítségére lehet a felhasználóknak, hogy a program percre pontosan jelzi, hogy mikor kezdte az egyed az ivarzását, és mikor lehet az optimális termékenyítési időpont az inszeminálásra. Ezt a lehetőséget szinte minden felhasználó szakember fontos és hasznos információnak tartja. Természetesen nem szabad elfelejteni, hogy a Laktivátor rendszer nem egy vemhesítő program, mert bár nagy pontossággal jelzi az ivarzókat és segít az optimális termékenyítési időpont megválasztásában sok külső tényező befolyásolhatja a sikeres vemhesülést.

Másik jelentős felhasználói észrevétel, hogy a megnövekedett mozgásaktivitáson felül a program jelzi a csökkent mozgás aktivitású teheneket, melyről a program riasztást küldd a felhasználóknak. Így a betegség első jeleire reagálni lehet még a komoly problémák megjelenése előtt. Ezáltal számtalan oltógyomor helyzetváltozásos- és tőgygyulladt tehén termelése és élete került megmentésre.

A gazdaságoknál tapasztalt változás iránya többféle lehet a rendszer használatával. Legtöbb esetben a termékenyítések száma nő, melynek következtében a vemhes egyedek száma is. Kisebb hányaduknál csökken a termékenyítések száma de a vemhesülés szinten marad, vagy javul. Ez a változatosság gazdaság- és szakember függő.

Magyarországi tapasztalatok

A magyarországi tejtermelő szarvasmarha telepeken működő Laktivátor ivarzás megfigyelő rendszerek alapjaiban változtatták meg az ivarzó egyedek felderítését. Ez a technológia az év minden napján, a nap minden órájában nyomon követi az állatok mozgását és ezáltal a felhasználó szakembereknek sok értékes információt közvetít. A növekvő tejtermelés negatív velejárója, hogy a tehenek egyre kevésbé mutatják az ivarzás külső jól észrevehető jeleit, sőt ivarzásuk egyre rövidebb és bizonytalanabb. Ezért szükséges egy olyan rendszer, amely a minimális mozgás változást is szemléltethetővé teszi a felhasználók részére és segítségével megtalálhatóak az ivarzó egyedek.

Az a 72 magyarországi gazdaság, ahol a Laktivátor ivarzás megfigyelő rendszer működik, méretében, adottságában, felszereltségében és ellátottságában teljesen különbözik egymástól. Megtalálható benne az igazán nagy 1000 tehenes tejtermelő szarvasmarha telep és a 100 tehénnel dolgozó családi gazdaság is.

A rendszer segítségével a felhasználók több ponton is javítani tudták eredményeiket. A két ellés közötti idő sokszor már az első évben akár ciklusokkal javulhat, ami gazdaságilag a takarmányozási napok számában mutatkozik. Termékenyítési indexek is javulást mutatnak, bár a mai rohanó termelésben ez nem biztos, hogy alapkövetelmény, lényeg, hogy a tehenek minél hamarabb újra vemhesüljenek ellés után. Erre úgy van a legnagyobb esély, ha már az elletőben felkerül a tehenek lábára vagy nyakába a Laktivátor és ettől kezdve a program figyeli őket a nap 24 órájában. Az első termékenyítések időpontja és sikeressége is javítható, természetesen ha az elletés és az involutio szakszerűen történt. Ami még gazdaságilag komoly horderővel bír, hogy az állományokban a vemhes tehenek aránya jelentősen növekedett az üzemelés évei alatt, mert számos gazdaságban több mint 4 éve működtetik sikeresen és eredményesen a Laktivátor ivarzás megfigyelő rendszert. Számos gazdaságban a hormon hatású készítmények felhasználása csökkent, kevesebb állatot indítanak mesterségesen. Így jobban kihasználható a spontán ivarzás sikeressége, ezt az állítást a telepeken tevékenykedő szaporodásbiológusok és állatorvosok vették észre.

Nagy előnye a Laktivátor rendszernek, hogy a tehén állományon felül az üsző állomány ivarzás megfigyelésére is alkalmas. A legjobb eredmények itt a termékenyítési index javulása akár ivarspecifikus termékenyítő anyag felhasználása mellett is. Az első elléskori életkor jelentősen csökkenthető, még akkor is ha az üszőket legelőn nevelik, mert léteznek olyan rendszerváltozatok melyek akár 2 km-es távolságból is érzékelik a jeleket és továbbítják a felhasználók felé.

Legújabb fejlesztésként a tehenek takarmányfelvételének monitoringozására, az állatok állás-fekvés-mozgás arányának követérésre, sőt GPS alapú tehén helymeghatározásra is van lehetőség, így még több adatok és információt kapunk a tejteremelő tehenek életéről, egészségéről és szokásairól is.

Az elért eredményeket a Bosmark Kft. úgy kontrollálja és gyűjti be, hogy a gazdaságoknál fél évente vagy igény szerint látogatást tesz, melyek alkalmával telepi bejárás és személyes konzultáció történik. Az itt kapott számadatok alapján összegzést és kimutatást végez. Ezeket a látogatásokat és kimutatásokat olyan szakember végzi aki maga is a termelésben dolgozik és Laktivátor ivarzás megfigyelő rendszert üzemeltet.

Összefoglalás a magyarországi tapasztalatok alapján:

• 90-95% pontosságú ivarzás jelzés

• 0-24 órás ivarzás megfigyelés az év minden napján

• üszők első elléskori életkorának optimalizálódása

• csendes ivarzók jelzése

• optimális termékenyítési időpont percre pontos jelzése

• termékenyítési index jelentős javulása (ivarspecifikus termékenyítő anyag létjogosultsága)

• eddig meddőnek vélt, csendesen ivarzó egyedek felderítése

• a termékenyítések évszakhoz kötött ingadozása megszűntethető

• azon tehenek ivarzását is jelzi a program melyeknél mesterségesen váltanak ki ovulációt

• elléstől az első termékenyítésig eltelt napok száma látványosan csökken

• két ellés közti idő akár több ciklussal is rövidülhet

• több termékenyítésből, több vehem. Javulnak a gazdasági mutatók.

• ellés utáni problémák időbeni észlelése a mozgásaktivitás csökkenés miatt

• hormon hatású készítmények felhasználása csökken

• a dolgozói ivarzás megfigyelés szinte feleslegessé válik, átcsoportosíthatóak az emberek.

• Magyarországon leggyakrabban használt telepirányítási rendszerrel teljesen kompatibilis

bottom of page